rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 60/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. do składu Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej powołał:


1) Małgorzatę Calińską-Mayer;
2) Ewę Rzewuską;
3) Dominika Krzyżanowskiego;
4) Jerzego Komorowskiego;
5) Piotra Klaga;
6) Bognę Bartosz;
7) Zbigniewa Gnuteka;
8) Wiesławę Olczyk;
9) Katarzynę Rogowską-Sobotę;
10)  Łukasza Jurka;
11)  Reginę Kumalę;
12) Izabelę Stasiak-Kicielińską;
13) Jerzego Sosnowskiego;
14) Krystynę Lasek;
15) Irenę Kuberę;
16) Annę Śliwińską;
17) Teresę Ziegler;
18) Michalinę Witczak;
19) Stanisława Schuberta;
20) Agnieszkę Kowol;
21) Elżbietę Kowalczyk;
22) Łukasza Majcherka;
23) Zdzisława Ratajskiego;
24) Danutę Misztak;
25) Helenę Nawrot;
26) Krystynę Śliwkę;
27) Karolinę Popiel;
28) Grażynę Pawlukiewicz-Rehlis.


Prezydium Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej:
•Przewodnicząca - Bogna Bartosz
•Wice Przewodnicząca - Małgorzata Calińska-Mayer
•Sekretarz - Agnieszka Kowol (do 3.03.2021 r. Piotr Klag)