rozmiar czcionki: A | A | A

UCHWAŁA nr 35/II/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia organizacji obywatelskich przez samorządy lokalne województwa dolnośląskiego w związku z przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

UCHWAŁA nr 34/II/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia dolnośląskich organizacji obywatelskich w związku z przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

UCHWAŁA nr 33/II/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja”.

UCHWAŁA nr 32/II/2020 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sytuacji sektora organizacji społecznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

UCHWAŁA nr 31/II/2019 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok”

UCHWAŁA nr 30/II/2019 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uruchomienia funduszu pożyczkowego dla organizacji działających na terenie województwa dolnośląskiego

UCHWAŁA nr 29/II/2019 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA nr 28/II/2019 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA nr 27/II/2019 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, obejmujący lata 2019 – 2020

UCHWAŁA nr 26/II/2019 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie propozycji zmiany ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA nr 25/II/2019 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Jerzego Owsiaka

UCHWAŁA nr 24/II/2019 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

UCHWAŁA nr 23/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

UCHWAŁA nr 22/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Regulaminu Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego.

UCHWAŁA nr 21/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

UCHWAŁA nr 20/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

UCHWAŁA nr 19/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

UCHWAŁA nr 18/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami.

UCHWAŁA nr 17/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie trybu i  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

UCHWAŁA NR 16/II/18 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 rok”.

UCHWAŁA NR 15/II/18 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”

UCHWAŁA NR 14/II/18 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 rok"

UCHWAŁA NR 13/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania przez Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, obejmujący lata 2018 – 2020

UCHWAŁA NR 12/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie prowadzenia otwartego dialogu obywatelskiego w czasie prac Komisji Sejmowych

UCHWAŁA NR 11/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

UCHWAŁA NR 10/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla idei Programu „Aktywny Dolny Śląsk – Budżet Obywatelski”

UCHWAŁA NR 9/II/2018 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla idei Programu „Dolnośląskie Małe Granty”

UCHWAŁA NR 8/II/2017 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/II/2017 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w sporze między Fundacją Merkury a Prezydentem Miasta Świdnicy

UCHWAŁA NR 6/II/2017 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady w pracach Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 5/II/2017 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”

UCHWAŁA NR 4/II/2017 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyboru Sekretarza Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 3/II/2017 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 2/II/2017 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 1/II/2017 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego