rozmiar czcionki: A | A | A

1. Ustawa o rybactwie śródlądowym (pobierz)


2. Kompetencje Samorządu Województwa (pobierz)


3. Ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych (pobierz)


4. Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym (pobierz)


5. Uchwała w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich województwa dolnośląskiego (pobierz)


6. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia oznaczeń powiatów województwa dolnośląskiego dla oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (pobierz)