rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiana ustawy o grupach producentów rolnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1888) od dnia 18 grudnia 2015 roku organem właściwym do spraw spełniania przez grupy producentów rolnych warunków określonych w art. 3 albo art. 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy zmienianej w art. 1 oraz w sprawach niespełniania przez grupy warunków określonych w art. 3 albo art. 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy zmienianej w art. 1 jest Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław.