rozmiar czcionki: A | A | A


Trzecia edycja konkursu „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” dla fotografów - amatorów

07.03.2012 08:53

Trzecia edycja konkursu „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” dla fotografów-amatorów

Po raz trzeci mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy są pasjonatami fotografii mogą wziąć udział w konkursie „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie”. Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie.


Zachęcamy wszystkich do nadsyłania do nas zdjęć dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Dolnym Śląsku obrazujących zmiany w regionie dzięki inwestycjom dofinansowywanym z EFRROW, mogą to być przykładowo fotografie: elementów architektury i krajobrazu, które powstały przy udziale środków unijnych, pokazujące zmiany lub nowe możliwości jednostek i całego społeczeństwa, prezentujące zmianę funkcji miejsc, podmiotów w wyniku dotowanych inwestycji.


Na fotografie czekamy do 28 września 2012 r. Wówczas komisja konkursowa wyłoni najlepszych i przyzna nagrody. Pula nagród w konkursie wynosi 7 tys. zł.
WAŻNE DATY:


• do 31 maja 2012 r.-  należy zgłosić się do konkursu
• do 28 września 2012 r. należy nadesłać swoje fotografie
• grudzień 2012 r. – rozstrzygnięcie konkursu

 

Do pobrania:

 

1. Zarządzenie

2. Regulamin konkursu

3. Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” – III edycja

4. Formularz uczestnictwa  w konkursie „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie”- III edycja

5. Oświadczenie

6. Lista rankingowa projektów - Odnowa i rozwój wsi

7. Lista rankingowa - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (odpady)

8. Lista rankingowa - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (energia)