rozmiar czcionki: A | A | A


Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans [PCRS]

23.04.2012 15:44

Ruszył projekt Polska Cyfrowa Równych Szans [PCRS], realizowany w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

To oddolna inicjatywa, mająca na celu wspieranie działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków na terenach wiejskich i w małych miasteczkach.


Problem wykluczenia cyfrowego dotyczy w głównej mierze Polaków po 50 roku życia. Szczególne dotknięci tym problemem są mieszkańcy gmin wiejskich naszego kraju.


"Polska Cyfrowa Równych Szans" zakłada, że do każdej polskiej gminy dotrą “Latarnicy”- lokalni animatorzy edukacji cyfrowej, których zadaniem będzie pomoc mieszkańcom gmin wiejskich i małych miast w nabywaniu umiejętności korzystania z Internetu i różnych form komunikacji elektronicznej.


Więcej informacji w załącznikach:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


GRAFIKA:


Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6