rozmiar czcionki: A | A | A


Konkursy „Przyjazna wieś”

14.08.2014 14:38

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych!


Adresatami zaproszenia są beneficjenci projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych częściowo lub w całości na obszarach wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i współfinansowanych z poakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. i zakończonych przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych.


Konkurs przebiega w dwóch kategoriach.
- infrastruktura techniczna
- infrastruktura społeczna (w tym projekty „miękkie”)


Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Wydział Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50 – 411 Wrocław.
W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgłoszenia projektów zrealizowanych w Województwie Dolnośląskim należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie DOC) zapisanym na dowolnym nośniku cyfrowym do dnia 30 września 2014 r.

Decyduje data złożenia. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o konkursie i kryteria oceny  


Kontakt:
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wydział Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 15, 50 – 412 Wrocław
Tel. 71 776 9164, fax. 71 776 94 00, email: anna.terlecka@umwd.pl