rozmiar czcionki: A | A | A


Zając i kuropatwa są w potrzebie

16.04.2011 20:33

Kiedyś widywało się je stale, dziś to gatunki, których istnienie może być zagrożone. Zając czy kuropatwa to trwały element naszego krajobrazu. Nad tym jak uchronić je przed dalszym spadkiem populacji dyskutowali w minioną sobotę uczestnicy konferencji „Zagrożenia i możliwości odbudowy populacji zwierzyny łownej”. W jej uroczystym otwarciu wziął udział członek zarządu Włodzimierz Chlebosz.

Głównymi organizatorami spotkania, które odbyło się w centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, są m.in. zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego oraz Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych UP we Wrocławiu.

Podczas całodniowej konferencji uczestnicy wysłuchali kilkunastu wykładów dotyczących m.in. wpływu gospodarki rolnej na populację zwierzyny drobnej, perspektyw jej wzrostu czy też wypływu drapieżnictwa i chorób pasożytniczych na aktualną liczbę występujących zająców, kuropatw i bażantów.

****
Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja utworzona w 1923 roku zrzeszająca myśliwych i koła łowieckie. Obecnie zrzesza on ok. 100 tys. osób w ponad 2,5 tys. kół rozsianych po całym kraju. Wrocławska organizacja łowiecka liczy zaś niemal 3,5 tys. myśliwych zrzeszonych w 77 kołach łowieckich.