rozmiar czcionki: A | A | A


Wizyta w PGE Elektrowni Turów S.A.

18.01.2010 14:01

15 stycznia Wicemarszałek Stanisław Longawa i Dyr. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Bogusław Wijatyk złożyli wizytę w PGE Elektrowni Turów S.A. w Bogatyni.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PGE Elektrowni Turów:

- Roman Walkowiak- Prezes Zarządu  Generalny Dyrektor;
- Jan Wyszyński- Wydział Ochrony Środowiska Kierownik;
- Paweł Krzyżanowski- Dyrektor Budowy Bloku Nr 11;
- Piotr Brzęczek- Główny Inżynier- Biuro Rozwoju i Innowacji.

Podczas rozmów Zarząd PGE Elektrowni Turów S.A. poinformował o planowanych nowych inwestycjach, problemach z prowadzeniem negocjacji o transgranicznym oddziaływaniu przedsiębiorstwa na tereny przygraniczne Czech i Niemiec. Istotnym problemem jest oddziaływanie akustyczne na przygraniczne tereny Niemiec. Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Roman Walkowiak poinformował o istotnym przyspieszeniu prac nad wyciszeniem Elektrowni. Równocześnie są prowadzone prace zarówno w fazie badawczej jak i konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne zmniejszające uciążliwość akustyczną dla Sąsiadów z Niemiec oraz dla najbliższego otoczenia po stronie polskiej. Pierwsze efekty powinny być  jeszcze w 2010 roku.