rozmiar czcionki: A | A | A


Umowa z Prusicami podpisana

18.12.2009 13:35

9 grudnia 2009 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Jan Hurkot podpisali w Prusicach umowę na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy położonej w dorzeczu rzeki Barycz, poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice”.

Gmina Prusice uzyskała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie w wysokości 30 084 408,07 zł. przy całkowitej wartości zadania 36 958 384,88 zł.  Pieniądze pochodzą z funduszów Regionalnego Programu Operacyjnego.

To największy projekt z zakresu Ochrony Środowiska w Województwie Dolnośląskim.

W ramach projektu realizowanego w gminie Prusice w latach 2009-2011 zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków w Pietrowicach Małych i 29,5 km kanalizacji sanitarnej obejmującej Pietrowice Małe, Prusice, Ligotkę, Dębnicę oraz Krościnę Małą.