rozmiar czcionki: A | A | A


Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi – 15-16 kwietnia 2011r.

16.03.2011 10:03

W dniach 15-16 kwietnia 2011r. w Pałacu w Krotoszycach Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich organizuje dwudniowe szkolenie dot. zakładania stowarzyszeń.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju, posiadają taką strategię oraz na ich terenie nie funkcjonują stowarzyszenia odnowy lub rozwoju wsi.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy po 1 przedstawicielu z grup odnowy wsi.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestników na koszt własny.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2011r. poprzez wypełnienie, podpisanie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub zeskanowany na adres mailowy -  anna.malinowska@umwd.pl
Zgłoszenie się na szkolenie nie warunkuje zakwalifikowania się do udziału.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane drogą e-mailową.

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 766 96 74

1. Formularz

2. Program