rozmiar czcionki: A | A | A


Spotkanie z Członkami Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska

08.11.2022 08:48

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zorganizował - w dniu 7 listopada 2022 roku - spotkanie, którego tematem było omówienie zmian w zakresie członkostwa Samorządu Województwa Dolnośląskiego w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.


W pierwszej części spotkania przedstawiono członkom dolnośląskiej sieci regionalnej zmiany formalno-organizacyjne jakie nastąpiły w Europejskiej Sieci Regionalnego  Dziedzictwa Kulinarnego, omówiono sposób przeniesienia prawa własności do znaku towarowego Dziedzictwo Kulinarne oraz przedstawiono konieczność podjęcia niezbędnych działań formalnych związanych ze zmianą podmiotu zarządzającego siecią i zakresu jego działania.


W drugiej części spotkania zaprezentowano wstępny projekt wspólnej polskiej inicjatywy międzyregionalnej stworzenia nowej sieci pod nazwą Europejskie Dziedzictwo Smaki Regionów, która ma zastąpić nieistniejącą już Europejską Sieć Regionalną Dziedzictwa Kulinarnego.


W dalszej kolejności przedstawiono plany Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakresie działań promocyjnych produktów regionalnych na 2023 r. Plany te dotyczą udziału w targach krajowych i zagranicznych, organizacji Festiwalu Produktów Regionalnych - Made in Dolny Śląsk i innych wydarzeń, które będą miały na celu promowanie producentów i ich regionalnych produktów w roku przyszłym.


Spotkanie w części podsumowującej wywołało ciekawą dyskusję z przedsiębiorcami, podczas której pojawiły się nowe propozycje i pomysły sieciowiczów na usprawnienie i ulepszenie promocji regionalnych produktów, wskazali oni również chęć udziału w wypracowaniu nowej inicjatywy, która ma zastąpić dotychczasowy format działania sieci. Ze strony Urzędu zobowiązano się do informowania przedsiębiorców o kolejnych projektach i planach dalszych działań w tym zakresie.


Bardzo dziękujemy za owocne spotkanie.