rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku

08.05.2024 11:39

W dniu 29 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 8660/VI/24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Na jego realizację w 2024 roku przeznaczono z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotę 400 000 zł, w ramach której wsparcie finansowe otrzymały 43 zadania publiczne zgłoszone przez organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska.


Załącznik:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 8660/VI/24 rozstrzygnięcie konkursu ofert.