rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku

30.04.2024 15:00

23 kwietnia 2024 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku.

Dofinansowanie otrzymało 90 projektów, na łączną kwotę 3 266 670 zł.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działania te stworzą warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców.


Do pobrania
Uchwała nr LXIX/1520/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego