rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku

18.05.2022 10:22

Informujemy, że 12 maja 2022 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.


Dofinansowanie otrzymały 52 projekty, na łączną kwotę 1 894 298,00 zł.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych
z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działania te stworzą warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców.


Uchwała nr XLVI/905/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego