rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW w województwie dolnośląskim

13.04.2023 11:48

Jednostka Regionalna KSOW w woj. dolnośląskim zakończyła ocenę wniosków złożonych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 7/2023. Na podstawie art. 57e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Jednostka Regionalna KSOW w województwie dolnośląskim ogłasza listę ocenionych operacji, zgłoszonych w ramach konkursu nr 7/2023.

Operacje te będą realizowane przez Partnerów KSOW w 2023 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Poniższa lista została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w uchwale nr 6762/VI/23 z 11 kwietnia 2023 r.


Uchwała do pobrania.