rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku

30.04.2024 15:32

Informujemy, że 23 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Dofinansowanie otrzymały 52 gminy, na łączną kwotę 1 498 025 złotych. Celem konkursu było wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenie stosunków wody w glebach oraz ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

Do pobrania:

Uchwała Nr LXIX/1519/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku.