rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy w 2022 roku

18.05.2022 10:20

Informujemy, że 12 maja 2022 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Dofinansowanie otrzymało 55 gmin, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł.

Celem konkursu jest wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenia stosunków wody w glebach oraz ochrony przed lokalnymi podtopieniami.

Uchwała nr XLVI/906/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego