rozmiar czcionki: A | A | A


„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – 2009r.

14.01.2010 12:48

Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy finansowej.

W związku z dalszym etapem realizacji konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” zamieszczamy do pobrania: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, wzór opisu faktury/rachunku, wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie materiały promocyjne, w tym witacze, tablice informacyjne, ulotki, kalendarze itp. muszą być opatrzone Logo Odnowy Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na przygotowanych materiałach promocyjnych musi widnieć informacja, że dane sołectwo jest uczestnikiem Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wzór opisu faktury/rachunku

Wzór sprawozdania