rozmiar czcionki: A | A | A


„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

06.04.2010 14:57

Informacje do konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opracowania i opiniowania materiałów promocyjnych oraz tzw. witaczy, realizowanych w ramach konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”, przedstawiamy ramowy wzór projektu witacza spełniającego wytyczne UMWD. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zasadami konkursu, wszystkie materiały promocyjne powinny być zaopiniowane przez moderatora Odnowy Wsi Dolnośląskiej. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. opinii, prosimy o przesłanie projektu do UMWD celem zaopiniowania.