rozmiar czcionki: A | A | A


Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi.

23.03.2010 13:33

Zakończył się nabór wniosków o dotację na realizację w roku 2010 projektów w zakresie zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

15 marca 2010 r. zakończył się nabór wniosków o dotację na realizację w roku 2010 projektów w zakresie zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”. Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Do Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło 119 wniosków na łączną kwotę dotacji 528 645 zł. Obecnie wnioski są sprawdzane pod względem poprawności formalnej i merytorycznej. Po weryfikacji wniosków i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa opublikowana zostanie lista rankingowa Beneficjentów, których wnioski otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”. 

Ponadto do 15 kwietnia 2010 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IV edycji konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Konkurs skierowany jest do gmin wiejskich oraz wiejsko – miejskich z terenu Województwa Dolnośląskiego.