rozmiar czcionki: A | A | A


Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi 20-23 września 2018r. Ekomuzea województwo podkarpackie.

20.08.2018 09:58

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 20-23.09.2018r. organizuje podróż studyjną do Ekomuzeów w woj. podkarpackim, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia i ich funkcjonowania.


W trakcie czterech dni pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ofertą kilku Ekomuzeów oraz zagród edukacyjnych, w tym min. z  budowaniem oferty turystycznej w oparciu o lokalne zasoby, modelem tworzenia oferty tematycznej  od wizji do produktu, praktykami dotyczącymi rozwoju aktywności społecznej na obszarach wiejskich w oparciu o partnerską współpracę organizacji pozarządowych, publicznych i przedsiębiorstw.


Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli grup odnowy wsi, z miejscowości, wcześniej nie uczestniczących w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Wydział Obszarów Wiejskich w ramach Odnowy Wsi.


Sołectwo może reprezentować tylko 1 przedstawiciel.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które spełniają w/w kryteria.  Pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową i w miarę zwalniania się miejsc będą informowane o możliwości udziału w wyjeździe w zależności od terminu zgłoszenia się na wyjazd.

O ostatecznej liście uczestników decyduje Organizator.

Informacje dot. zakwalifikowania się lub wpisania na listę rezerwową – uczestnicy otrzymają wyłącznie drogą e-mailową.
Rezygnację z udziału w podróży można dokonać max na 5 dni przed datą wyjazdu.

Organizator zapewnia transport, noclegi, ubezpieczenie NW oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży zgodnie z programem. Dojazd na miejsce zbiórki i powrót do miejsc zamieszkania- na koszt własny.

Koszty dodatkowego ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 pod nr faxu – 71 -776 94 00  lub na adres e-mail anna.malinowska@umwd.pl. następujących dokumentów:
1.    Formularz zgłoszeniowy
2.    Zgodę na przetwarzanie danych osobowych - własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.
3.    Klauzulę informacyjną – własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.
Nie przesłanie wraz formularzem zgłoszeniowym wymaganych załączników ( klauzuli informacyjnej i zgody na przetwarzanie danych) warunkuje nie ujęciem danej osoby na liście potencjalnych uczestników.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 71 -776 96 74


W załączeniu :

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Program podróży (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Klauzula informacyjna (pobierz)***