rozmiar czcionki: A | A | A


Podpisanie umów w ramach „Przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi”

02.06.2010 13:08

2 czerwca 2010 r. Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Bogusław Wijatyk wręczył uroczyście umowy dotyczące konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

W ramach konkursu zrealizowanych zostanie w sumie 101 projektów na łączną kwotę dofinansowania 412 664 zł. Pieniądze na dotacje pochodzą z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych działających w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” realizujących projekty mające na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

O dotacje mogły starać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego, czy też jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej.

Beneficjenci uczestniczący w uroczystym podpisaniu umów:
- Stowarzyszenie Srebrna Dolina
- Ziębickie Centrum Kultury
- Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego
- Stowarzyszenie Wsi Snowidza
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina”
- Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach
- Samorządowy Ośrodek Kultury Miękinia
- Biblioteka Publiczna w Bardzie
- Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic