rozmiar czcionki: A | A | A


Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich

26.01.2010 15:02

Na dolnośląską wieś trafi ponad 240 mln zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listy operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW).

Pieniądze zostały podzielone pomiędzy trzy grupy usług - z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Pomoc finansową otrzyma w sumie 112 przedsięwzięć realizowanych na obszarach wiejskich. W ramach naboru, trwającego od 4 maja 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., zgłoszonych zostało 127 wniosków, ale 15 aplikacji nie spełniło warunków otrzymania pomocy.

Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” ma na celu poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej co w  efekcie przyczyni się do poprawy jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Działanie ma zmniejszyć barierę rozwoju obszarów wiejskich, o której stanowi brak podstawowych elementów infrastruktury technicznej, co jest szczególnym utrudnieniem występującym  w najmniejszych miejscowościach.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych