rozmiar czcionki: A | A | A


Piękna Wieś Dolnośląska 2024

14.03.2024 11:32

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”.

Głównym celem konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” jest promowanie inicjatyw społeczności wiejskich, wzmacnianie integracji lokalnej oraz poprawa infrastruktury i warunków życia na obszarach wiejskich zgodnie z założeniami programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez Gminę zgłoszenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu, w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław.
Z dopiskiem: Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”.

O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana osobnym Zarządzeniem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym regulaminie konkursu.


Do pobrania:

  1. Uchwała nr 8338/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2024"
  2. Formularz zgłoszeniowy do konkursu
  3. Oświadczenie