rozmiar czcionki: A | A | A


Ogólnopolski konkurs „ Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie"

25.08.2023 14:59


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „ Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie" organizowanym dla młodzieży i osób dorosłych.

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.


Zadaniem uczestników jest nagranie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - filmu, w którym przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nich.


Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria - młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;

- II kategoria - mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).Spośród nadesłanych prac w każdym województwie zostaną wybrane po 3 najlepsze w każdej kategorii wiekowej.


Filmy wraz z ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres poczty elektronicznej myiryby@minrol.gov.pl) do 31.10.2023 r. do godz. 23:59.


Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.