rozmiar czcionki: A | A | A


Modernizacja rowów melioracyjnych w Biskupicach Podgórnych

02.12.2009 15:31

2 grudnia br. oddano do użytku zmodernizowany i przebudowany system rowów melioracyjnych w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Odbioru ostatecznego inwestycji dokonał Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Bogusław Wijatyk.

Dla potrzeb budowy i rozwoju Tarnowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął zobowiązanie dostosowania istniejących rowów melioracyjnych do przyjęcia nadmiaru wód opadowych z obszaru TSSE LG Kobierzyce.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego powierzył zrealizowanie zadania Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Wykonawcą robót od 27 marca 2009 roku było przedsiębiorstwo EKO-BUD ze Świdnicy.

Koszt inwestycji wyniósł 2,69 mln złotych.