rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 roku

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3801/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

 

Załącznik:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3081/VI/21 dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert.


KOWR ogłasza nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 - poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

30.04.2021 08:11

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


w ramach unijnych systemów jakości, tj.
- gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
- chronionych nazw pochodzenia;
- chronionych oznaczeń geograficznych;
- rolnictwa ekologicznego;
- ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;


oraz krajowych systemów jakości, tj.
- „Jakość Tradycja”;
- „Quality Meat Program” (QMP);
- „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
- „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
- „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;
- Integrowana Produkcja Roślin (IP).


Termin składania wniosków: od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r.


Miejsce składania wniosków:

Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu

ul. Mińska 60

54-610 Wrocław

tel. 71 356 39 19


Tryb:
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


Więcej informacji na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa >>>