rozmiar czcionki: A | A | A


Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

05.03.2021 08:48

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. Termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 kwietnia br.

W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.
Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas dożynek prezydenckich           w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Karta zgłoszeniowa