rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 roku

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3801/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

 

Załącznik:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3081/VI/21 dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert.


Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów”

05.05.2021 14:56

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” organizowany jest już po raz czwarty przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich, a idea przedsięwzięcia zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności jak również szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.


Chęć uczestnictwa można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2021r.


Regulamin
Karta zgłoszenia