rozmiar czcionki: A | A | A


Konkurs fotograficzny „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” – I edycja” rozstrzygnięty!

04.10.2010 15:24

fot. Andrzej Madera

Na konkurs fotograficzny zorganizowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Stanisława Longawy zostało nadesłanych 46 fotografii.

Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie  zdjęcia dotyczyły realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) tj. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz osi 4 Leader. Celem konkursu była promocja działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz ukazanie zmian, jakie nastąpiły na Dolnym Śląsku dzięki projektom realizowanym w ramach PROW 2007-2013 oraz spopularyzowanie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wśród mieszkańców dolnośląskich wsi.


Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:


• I miejsce – Andrzej Madera za zdjęcie: Mecz piłkarski rozgrywka A – klasy, gr III, OZPN Legnica „Przyszłość Prusice”. Autor otrzymuję nagrodę w postaci telewizora LCD
• II miejsce - Anna Geziuk, za zdjęcie: Galowice - Prace nad odtworzeniem drewnianej balustrady.  Autorka otrzymuję nagrodę rzeczową  -  zestaw kina domowego
• III miejsce - Ewelina Wojtasik za zdjęcie: Kościół p.w. Świętej Trójcy we wsi Jeleniów.   Autorka otrzymuję nagrodę rzeczową  tj. odtwarzacz DVD z nagrywarką
• Wyróżnienia - Jakub Szczepanik za zdjęcie: Most Godzieszowa oraz Iwona Sierpińska za zdjęcie: Spichlerz w Galowicach. Oboje otrzymują nagrody rzeczowe – skanery ręczne.

 
Wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji  podsumowującej efekty wdrażania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w latach 2009-2010, która zostanie zorganizowana na początku grudnia we Wrocławiu.
Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłanie prac i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.