rozmiar czcionki: A | A | A


Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji związanej z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych

17.05.2018 14:17

Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2018 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.


 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca spółki wodne do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.


Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych określoną pulę pieniężną w obecnym roku jest to kwota 750 tys. zł
Celem konkursu jest wsparcie działalności spółek wodnych z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.
Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa w 2018 roku i mają wesprzeć spółki wodne w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenach gminnych, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.


Podstawowe warunki  udziału spółek wodnych w konkursie:
1. Beneficjentem pomocy może być  spółka wodna.
2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych spółek wodnych na listę rankingową, biorących udział w konkursie oraz długości rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki.
3. Wnioski o pomoc finansową spółki wodne składają do 15 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem: Paweł Potoczny, email: pawel.potoczny@umwd.pl tel. (71) 776 93 98.


Wszystkie załączniki dostępne są w zakładce melioracje wodne.