rozmiar czcionki: A | A | A


Konferencja - Przyszłość Leadera w Polsce i Europie po 2013r.

08.04.2011 09:09

W dniu 6 kwietnia w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej położonej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1, odbyła się konferencja rekomendowana uchwałą Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na temat Przyszłości Leader w Polsce i Europie.

W dniu 6 kwietnia w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej położonej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1,  odbyła się konferencja  rekomendowana  uchwałą Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na temat ,,Przyszłości Leader w Polsce i Europie”. Dolnośląska  konferencja jest jedną z pierwszych organizowanych na terenie Polski.

Celem konferencji było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości podejścia Leader w Polsce na bazie dotychczasowych doświadczeń z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na konferencji prezentację wprowadzającą do założeń wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku  przedstawił gość specjalny Andrzej Hałasiewicz - Ekspert z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w konferencji uczestniczył Bogusław Wijatyk  Dyrektor Departamentu  Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału  Obszarów Wiejskich. W konferencji brali  również udział przedstawiciele gmin oraz partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Organizatorem konferencji  był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Sekretariatem Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD.