rozmiar czcionki: A | A | A


Informacja o naborze na warsztaty - Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi

28.04.2021 09:29

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór sołectw:

1. na warsztaty z cyklu „Planowanie w procesie odnowy wsi” (dla sołectw, które nie mają jeszcze opracowanych sołeckich strategii rozwoju (SSR), a wyraziły wolę przystąpienia do Programu Odnowy Wsi);
Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wymaga konsultacji z mieszkańcami poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych sołectwa lub udostępnienie chętnym wersji drukowanej. Mieszkańcy powinni mieć możliwość wnoszenia uwag do dokumentu.

Przyjęcie SSR odbywa się podczas zebrania wiejskiego przez podjęcie stosownej uchwały. Na zebraniu nie jest wymagana obecność moderatorów prowadzących warsztaty.

2. na warsztaty dotyczące „Aktualizacji sołeckich strategii rozwoju” (dla sołectw, które posiadają sołecką strategię rozwoju, ale konieczna jest jej aktualizacja). Sołectwa mogą same zaktualizować SSR bądź skorzystać z pomocy moderatorów, jeśli strategia wymaga dużych modyfikacji. Po aktualizacji SSR każde sołectwo zobowiązane jest przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kopię uchwały zebrania wiejskiego, która tej aktualizacji dotyczy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 12 maja na adres mailowy: izabela.bielecka@umwd.pl. Telefon kontaktowy: 71 776 90-30.

W celu przeprowadzenia warsztatów gminy/sołectwa mają możliwość wyboru moderatora. Jeśli moderator nie zostanie wskazany przy zgłoszeniu wówczas organizator warsztatów przydzieli moderatora do danej gminy/sołectwa.

W jednym szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 4 sołectwa.
Przy jednej i dwóch wsiach - warsztaty może prowadzić 1 moderator.
Przy trzech i czterech wsiach - warsztaty prowadzi dwóch moderatorów.

Zgłoszona lista z wykazem sołectw zostanie przekazana dolnośląskim moderatorom odnowy wsi, którzy skontaktują się z Państwem w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia warsztatów, czasu ich trwania, kosztów przeprowadzenia warsztatów oraz ustalenia dogodnego terminu przeprowadzenia warsztatów.

LISTA MODERATORÓW