rozmiar czcionki: A | A | A


II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

08.12.2021 14:08

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Karta zgłoszeniowa (pdf)

Karta zgłoszeniowa – w wersji edytowalnej (doc)