rozmiar czcionki: A | A | A


Dzierżoniów reprezentantem Dolnego Śląska w walce o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2010

24.02.2010 14:38

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, to Gmina Dzierżoniów będzie reprezentowała Województwo Dolnośląskie w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2010. Organizatorem konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

Delegacja wsi Uciechów - Dożynki Gminne, Dobrocin 2009

Konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi organizowany jest cyklicznie. Jest on europejskim odpowiednikiem zrealizowanego na szczeblu regionalnym ubiegłorocznego konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2009”, którego laureatami dwóch spośród trzech kategorii były organizacje z terenu Gminy Dzierżoniów (w kategorii: „Najpiękniejsza Wieś” zwyciężyło sołectwo Mościsko, a w kategorii: „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn i Włóki).

Zamysłem organizatorów jest zidentyfikowanie i promowanie najlepszych inicjatyw zrealizowanych na obszarach wiejskich, przy uwzględnieniu zarówno ekonomicznego jak i kulturowego kontekstu. Tegoroczna edycja konkursu przebiega pod hasłem:  „Nowa energia dla dobrej współpracy”.

Gminę Dzierżoniów charakteryzuje ogromna aktywność mieszkańców na obszarach wiejskich, którzy angażując się w działalność wielu organizacji wdrażają liczne inicjatywy oddolne i pozyskują niezbędne środki. Aż 73% obszaru Gminy objęte jest działalnością 6 lokalnych stowarzyszeń, których głównym celem jest wielokierunkowy rozwój wsi. Prężnie działają tutaj Koła Gospodyń Wiejskich i Grupy Odnowy Wsi. 90 % sołectw przystąpiło do Regionalnej Inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”, realizując jej założenia i wykorzystując oferowane instrumenty wsparcia. Aktywność społeczności lokalnych na terenie Gminy przejawia się także poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnej, Ludowych Zespołów Sportowych oraz zespołów muzycznych. Ponadto Gmina Dzierżoniów jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie”, aktywnie uczestnicząc w programie LEADER.

Udział Województwa Dolnośląskiego w konkursie (koszt udziału wynosi 550 euro) będzie finansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przeznaczonych na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2011.