rozmiar czcionki: A | A | A


Dotacje na zadania z zakresu gospodarki wodnej

13.10.2010 13:25

Prawie 2,5 mln z budżetu Województwa Dolnośląskiego na konserwację urządzeń melioracji wodnych otrzymają gminy z naszego regionu. Pierwsi samorządowcy odebrali dziś z rąk wicemarszałka Stanisława Longawy gotowe umowy o dofinansowanie.

Pieniądze przyznane na podstawie uchwały radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego otrzyma w sumie 67 gmin. W trakcie dzisiejszego spotkania umowy odebrali: Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski i Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz  oraz Z-ca Wójta Gminy Wiejskiej Oława Zbigniew Pryjda.

Dotacje na konserwację urządzeń melioracji wodnych, przyznane w oparciu o kryteria ustalone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pozwolą sfinansować prace na prawie 160 km rowów melioracyjnych i 64 przepustach, które ucierpiały m.in. w wyniku tegorocznych wylewów powodziowych.

Pełna lista gmin, które otrzymały dofinansowanie (do pobrania)