rozmiar czcionki: A | A | A


„Gwiozda Łowicko”

18.04.2024 08:22

„Gwiozda Łowicko” to wyróżnienie przybierające formę unikatowej tablicy, ozdobionej tradycyjnym łowickim wzorem wycinanki, osadzonej w hartowanym szkle i eksponowanej w przestrzeni miejskiej na Placu Starego Rynku w Łowiczu. Jest to symbol docenienia dla tych, którzy swoją twórczością i zaangażowaniem wnoszą nieoceniony wkład w lokalną kulturę. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: twórczość ludowa oraz działania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury ludowej.


Zachęcamy do zgłaszania kandydatów w dziedzinie twórczości artystycznej tj. rzeźby, pieśni ludowej, tańca, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej, plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, sztuki kulinarnej, itp.


Z wnioskiem o nadanie Gwiozdy mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe, organy jednostek samorządu terytorialnego, lokalne media, instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.


Składane wnioski powinny zawierać uzasadnienie w postaci wyszczególnienia osiągnięć. Ceremonia, na której zostaną ogłoszone i wręczone nagrody, odbędzie się we wrześniu 2024 roku.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, pl. Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz w terminie do 28 czerwca 2024 roku. Pytania lub wątpliwości w sprawie przyznawania nagrody prosimy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki tel. 46 830 91 49, e-mail: kultura@um.lowicz.pl


Załącznik: wzór wniosku o przyznanie dorocznej nagrody „Gwiozda Łowicko”.