rozmiar czcionki: A | A | A


Konferencja w ramach obchodów 20-lecia Agencji Rynku Rolnego

26.10.2010 09:40

Bezpieczeństwo żywnościowe kraju, podnoszenie poziomu życia na polskiej wsi i działania na rzecz zapewnienia równowagi pomiędzy popytem na produkty polskiego rolnictwa a ich podażą – to główne zadania, jakie 20 lat temu postawiono przed Agencją Rynku Rolnego...

Bezpieczeństwo żywnościowe kraju, podnoszenie poziomu życia na polskiej wsi i działania na rzecz zapewnienia równowagi pomiędzy popytem na produkty polskiego rolnictwa a ich podażą – to główne zadania, jakie 20 lat temu postawiono przed Agencją Rynku Rolnego. 

W dniu 22 października 2010 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Rynek zbóż” organizowana w ramach obchodów 20-lecia Agencji Rynku Rolnego.

Konferencja poświęcona była perspektywom produkcji rolniczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku zbóż oraz zaprezentowana została działalność Agencji Rynku Rolnego od początku jej powstania.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentował Pan Stanisław Longawa Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, który odebrał pamiątkowy medal przyznany przez Prezesa Agencji w podziękowaniu za wspieranie działalności Agencji Rynku Rolnego.