rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON

09.07.2021 13:35

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. - promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Dnia 7 lipca 2021 r. uchwałą nr 3994/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r.


Zadanie objęte konkursem dotyczyło promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.


Załączniki:
Uchwała 3994/VI/2021 z dn.  7 lipca 2021 z wykazem dofinansowań – wersja pdf  / wersja word
Wykaz wszystkich ofert wraz z oceną – wersja pdf  / wersja excel