rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

05.03.2024 12:53

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowe Spotkanie Wielkanocne 2024”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 8281/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Głuchych Oddział Dolnośląski realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn.: „Międzynarodowe Spotkanie Wielkanocne 2024”.
Sprawę prowadzi Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego / Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy.
 
ZAŁĄCZNIKI:
Uchwała 8281/VI/24 z 4.03.2024 r.
Ogłoszenie w wersji dostępnej