rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych

19.07.2011 18:48

„Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego”.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 lipca 2011 r. podjął uchwałę nr 980/IV/11
w sprawie przyjęcia „Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego”.
Nowe „Zasady” dostosowane są do obecnie obowiązujących przepisów i mają charakter porządkujący, który wpływa na ich przejrzystość.
Zawarte w nich zmiany w szczególności:

- umożliwiają podpisywanie umów z uwzględnieniem indywidualnych warunków realizacji dofinansowywanych inwestycji,

- wprowadzają definicje najważniejszych pojęć oraz rozdziały tematyczne, które mają charakter porządkowy,

- określają nowe zasady dotyczące użytkowania dofinansowywanych obiektów służących rehabilitacji,

- porządkują formy zabezpieczeń prawnych prawidłowej realizacji umowy,

- opisują i wyjaśniają procedurę weryfikacji formalno – merytorycznej wniosku.

Traci moc uchwała nr 3873/II/06 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2006  r. w sprawie przyjęcia „Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego”, zmieniona uchwałą nr 1794/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 r.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią przyjętych „Zasad” na stronie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, w zakładce „Dokumenty”.

 

Załącznik:

 

Uchwała