rozmiar czcionki: A | A | A

Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych

21.09.2010 12:13

Prawie 70 tys. zł. rozdysponował dziś Zarząd Województwa Dolnośląskiego na zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotacje trafią do trzech podmiotów. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa.

Konkurs zorganizowany został w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Miał otwarty charakter, napłynęło na niego w sumie 14 ofert.

Zarząd wybrał te projekty, które zdaniem komisji konkursowej były najlepsze i otrzymały najwięcej punktów. Dotacje trafią do następujących podmiotów:

•    Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „WIDNOKRĄG” otrzyma wsparcie w kwocie 50 tys. zł. Przeznaczy je na realizację festiwalu „WIDNOKRES 2010 r.”, podczas którego osoby niewidzące i niedowidzące zaprezentują swój dorobek artystyczny. Projekt ma na celu wypromowanie osób niepełnosprawnych o dużych predyspozycjach artystycznych.

•    Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  dzięki dotacji w kwocie 2 487 zł  zrealizuje projekt „Uczymy się żyć razem”.  Utworzona zostanie specjalna grupa wsparcia dla dzieci i ich rodziców. Najmłodsi pod opieką pedagogów uczestniczyć będą w terapii przez zabawę oraz zajęciach plastycznych. Rodzice i opiekunowie natomiast pod okiem psychologa realizować będą warsztaty tematyczne, takie jak m.in. trening integracyjny, trening asertywności, edukacja z zakresu form i metod wsparcia dla rodzin i osób dotkniętych  różnorakimi problemami.  

•    Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych i Pokrzywdzonych „Okno na Świat” otrzyma wsparcie w wysokości 17 tys. zł. z przeznaczeniem na „Wyjazdowe Warsztaty Terapeutyczne”. Potrwają one 6 dni, podczas których prowadzone będą zajęcia energetyzujące, logorytmiki, arteterapii, relaksu psychostymulującego oraz warsztaty psychologiczne.

Wszystkie wybrane do dofinansowania zadania realizowane będą między październikiem a grudniem 2010 roku.

Uchwała wraz z załącznikiem.