rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Pieniądze dla instytucji prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji społecznej lub zawodowej osób niepełnosprawnych.

04.05.2011 10:40

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji w 2011 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczył 3 077 029,00 zł na realizację zadania – dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (uchwała Nr 365/IV/11 z dnia 8 marca 2011 r.). W ramach dofinansowań zostaną rozbudowane, zmodernizowane i przystosowane obiekty, z których będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Wskazane środki, pochodzące z PFRON, przyznane zostały 14 podmiotom z naszego regionu:

1. Powiat Milicki na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Miliczu 150 000,00 zł;
2. Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich – SP ZOZ 200 000,00 zł;
3. Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa – Prowincja Wrocławska na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci w Wierzbicach 310 174,84 zł;
4. Fundacja L’ARCHE w Śledziejowicach 336 na rzecz Fundacji "ARKA" Wspólnota we Wrocławiu 300 000,00 zł;
5. Gmina Świebodzice na rzecz Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach 300 000,00 zł;
6. Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku 200 000,00 zł;
7. Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych 400 000,00 zł;
8. Po;wiat Dzierżoniowski na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej 300 000,00 zł;
9. Powiat Wrocławski na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich 160 612,27 zł;
10. Gmina Bielawa na rzecz Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie 300 000,00 zł;
11. Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńcze „Ewa-Med.” Sp. z o.o. na rzecz Sanatorium Uzdrowiskowego w Szczawnie-Zdroju 88 786,56 zł;
12. Polski Związek Głuchych O/Dolnośląski na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 61 758,33 zł;
13. Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie na rzecz Pawilonu edukacyjno – terapeutycznego w Mikoszowie 155 697,00 zł;
14. Powiat Dzierżoniowski na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie 150 000,00 zł.