rozmiar czcionki: A | A | A

PFRON uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

31.03.2022 13:53

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 18 marca 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Wsparcie w ramach programu jest udzielane na działania realizowane od dnia 24 lutego 2022 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 18 marca 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Wsparcie w ramach programu jest udzielane na działania realizowane od dnia 24 lutego 2022 r.


Uruchamiany właśnie Moduł II programu skierowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, które mogą zwracać się o pomoc finansową na działania prowadzone samodzielnie, jak i na działania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Wzory wniosków zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania.


Wnioski składane są w trybie ciągłym, rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Pomoc finansowa udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania. Fundusz nie określa katalogu finansowanych lub dofinansowanych działań, samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie.


Szczegóły programu i wnioski do pobrania znają Państwo na stronie:

niepelnosprawni.gov.pl