rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Konsultacje zadań konkursowych w 2019 roku

10.01.2019 12:52

W związku z planowanym konkursem dotyczącym realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku zwracamy się do przedstawicieli organizacji pozarządowych z prośbą o propozycje tych zadań.

Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych i środowiska osób z niepełnosprawnościami jest dla nas bardzo istotny, stąd też prośba o wspólne zdefiniowanie najważniejszych potrzeb, których rozwiązanie przyczyni się do poprawy jakości życia Dolnoślązaków borykających się z różnorakimi dysfunkcjami.


W ślad za postulatami środowiska osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi podczas III Dolnośląskiego Konwentu Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych po konsultacjach z pełnomocnikiem marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami proponują realizację następujących zadań:


1.    Usługi wspierające niezależne życie (usługi asystentury, przerwa wytchnieniowa i regeneracyjna);


2.    Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach/treningach wraz z możliwością udziału w turniejach i zawodach, uczestnictwo w imprezach sportowych);


3.    Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych (wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w otwartej przestrzeni publicznej);


4.    Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach.


Opinie na temat powyższych zadań oraz własne propozycje obszarów niezdefiniowanych w powyższym zestawieniu uprzejmie prosimy wysyłać do wtorku 22 stycznia 2019 roku na adres mailowy:  kinga.slupska@dolnyslask.pl.