rozmiar czcionki: A | A | A

Dzień Walki z Dyskryminnacją Osób Niepełnosprawnych

05.05.2021 13:30

5 maja obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone w Europie, a zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

Dzisiejszy dzień ma zwrócić uwagę na kwestię godności osób z niepełnosprawnościami, którą rozumiemy jako pełną możliwość uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Dlatego tak ważne jest podnoszenie poziomu jakości życia naszego środowiska, zarówno poprzez likwidację barier architektonicznych jak i zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami, czyli likwidację stereotypów.


Godne życie to możliwość podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, swoboda  realizacji pasji i marzeń oraz świadomość funkcjonowania w otoczeniu społecznym, które nie wyklucza. Zwracajmy uwagę na potrzeby innych.