rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ojczyzną moją jest muzyka”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5319/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ojczyzną moją jest muzyka” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5318/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Razem złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wystawa historyczna w Archiwum Państwowym w Legnicy Ziemie Polskie pod zaborami i I wojna światowa (1914-1918)” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Makieta Zamku Chojnik”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5317/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Makieta Zamku Chojnik” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Spod tynku patrzą Löwenberg, Greiffenberg, Jauer (i okolice)”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5316/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Spod tynku patrzą Löwenberg, Greiffenberg, Jauer (i okolice)” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Legnickie Pola 1241”.

Zgodnie z Uchwałą Nr  5315/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zlecenia Fundacji FIDES realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Legnickie Pola 1241”
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2022”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5285/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalnych Ośrodków Twórczych  realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2022”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Saga Rodu Reimannów, XXI Festiwal im. I. Reimanna”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5286/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Krosnowic  realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Saga Rodu Reimannów, XXI Festiwal im. I. Reimanna”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „V Letnia Akcja Kulturalna”

Zgodnie z Uchwałą Nr  5287/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zlecenia Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „V Letnia Akcja Kulturalna”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie antologii poetyckiej pt. Objęci niewidzialnym”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5288/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie antologii poetyckiej pt. Objęci niewidzialnym” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Cykl koncertów Wieczory Flamenco”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5289/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty FUNDANGO POLSKA złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Cykl koncertów Wieczory Flamenco” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5290/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI I PROMOCJI AKTYWNOŚCI „VOICE OF ART” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Historia Dolnego Śląska w obrazie zamknięta. Warsztaty historyczo-fotograficzne” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5291/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty FUNDAJI PAX ET BONUM  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Gala wręczenia nagród i finał XII cyklu dolnośląskich konkursów edukacyjno-artystycznych, w tym wiedzy o Dolnym Śląsku i jego zabytkach: WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Koncerty Hawdalowe”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5292/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty FUNDACJI „PRO ARTE 2002” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Koncerty Hawdalowe” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Filmowy Dolny Śląsk”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5293/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Podróżników „TUITAM” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Filmowy Dolny Śląsk” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „39. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych w Bogatyni”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5294/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „39. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych w Bogatyni” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5295/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH „MOSTY KULTURY” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Koncert MUZYKA I DUSZA promujący VI Festiwal Muzyki Kameralnej im. Felixa Mendelssohna” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „III Festiwal Dni Hochbergowskie – recital kameralny w Zamku Roztoka

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5296/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Zamek Roztoka –     ocalić od   zapomnienia” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „III Festiwal Dni Hochbergowskie – recital kameralny w Zamku Roztoka” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zaczarowany flet Luny”

W dniu 28.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie PRO-ARTE przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. J. Garści w Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego pn. „Zaczarowany flet Luny”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 11 maja 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 20.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna, na realizację zadania publicznego pn. „Redakcja, korekta i edycja zdjęć do książki Wrocławska niezależna Scena Muzyczna 1990-2000”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 4 maja 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf) 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 26.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kłobuczynie na realizację zadania publicznego pn. Dofinansowanie wydania publikacji „Na straży pamięci 800 lat wsi Clobusco 1222-Kłobyczyn 2022” z okazji jubileuszu 800 lat wsi Kłobuczyn od pierwszej wzmianki z 1222 roku.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 4 maja 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Legnickie Pola 1241”.

W dniu 22.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację FIDES na realizację zadania publicznego pn. „Legnickie Pola 1241”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 3 maja 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 20.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska, na realizację zadania publicznego pn. „Spod tynku patrzą Löwenberg, Greiffenberg, Jauer (i okolice)”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 29 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI DZIECINADA 2022 – EDYCJA LOKALNA”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5216/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia Fundacji Na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI DZIECINADA 2022 – EDYCJA LOKALNA”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert na Górze Iglicznej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5215/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia Fundacji Dolnośląski Festiwal Muzyczny realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Koncert na Górze Iglicznej”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne Nr 1/2022 (63) i Nr 2/2022 (64)”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5217/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Numizmatycznemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne Nr 1/2022 (63) i Nr 2/2022 (64)”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Makieta Zamku Chojnik”

W dniu 13.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, na realizację zadania publicznego pn. „Makieta Zamku Chojnik”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 28 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 19.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Razem, na realizację zadania publicznego pn. „Wystawa historyczna w Archiwum Państwowym w Legnicy Ziemie Polskie pod zaborami i I wojna światowa (1914-1918)”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 28 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ojczyzną moją jest muzyka”

W dniu 19.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, na realizację zadania publicznego pn. „Ojczyzną moją jest muzyka”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 28 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 14.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH „MOSTY KULTURY” na realizację zadania publicznego pn. Koncert „MUZYKA I DUSZA” promujący VI Festiwal Muzyki Kameralnej im. Felixa Mendelssohna”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 22 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 13.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez STOWRZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI I PROMOCJI AKTYWNOŚCI „VOICE OF ART” na realizację zadania publicznego pn. „Historia Dolnego Śląska w obrazie zamknięta. Warsztaty historyczo-fotograficzne”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 21 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie (pdf)


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wieczory lisztowskie w okresie kwiecień - maj 2022 r”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5181/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Ferenca Liszta  realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Wieczory lisztowskie w okresie kwiecień - maj 2022 r”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Cykl koncertów „Wieczory Flamenco”

W dniu 7.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FUNDANGO POLSKA na realizację zadania publicznego pn. „Cykl koncertów „Wieczory Flamenco”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 19 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 8.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych  na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2022”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 19 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 5.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych na realizację zadania publicznego pn. „39. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych w Bogatyni”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 18 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 4.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacja „Zamek Roztoka – ocalić od zapomnienia”  na realizację zadania publicznego pn. „III Festiwal Dni Hochbergowskie – recital kameralny w Zamku Roztoka”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 18 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Koncerty Hawdalowe”

W dniu 4.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FUNDACJĘ „PRO ARTE 2002”, na realizację zadania publicznego pn. „Koncerty Hawdalowe”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 15 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Saga Rodu Reimannów, XXI Festiwal im. I. Reimanna”

W dniu 4.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic  , na realizację zadania publicznego pn. „Saga Rodu Reimannów, XXI Festiwal im. I. Reimanna”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 15 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Filmowy Dolny Śląsk”

W dniu 4.04.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Podróżników „TUITAM”, na realizację zadania publicznego pn. „Filmowy Dolny Śląsk”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 15 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 31.03.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FUNDAJA PAX ET BONUM, na realizację zadania publicznego pn. „Gala wręczenia nagród i finał XII cyklu dolnośląskich konkursów edukacyjno-artystycznych, w tym wiedzy o Dolnym Śląsku i jego zabytkach: „WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI””.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 13 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „V Letnia Akcja Kulturalna”

W dniu 31.03.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Odnowy Ziemi Noworudzkiej, na realizację zadania publicznego pn. „V Letnia Akcja Kulturalna”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 13 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 31.03.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Odnowy Ziemi Noworudzkiej, na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie antologii poetyckiej pt. „Objęci niewidzialnym”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 13 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert na Górze Iglicznej”

W dniu 31.03.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Dolnośląski Festiwal Muzyczny, na realizację zadania publicznego pn. „Koncert na Górze Iglicznej”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 8 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 31.03.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych, na realizację zadania publicznego pn. „FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI DZIECINADA 2022 – EDYCJA LOKALNA”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 8 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 31.03.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne Nr 1/2022 (63) i Nr 2/2022 (64)”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 8 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wieczory lisztowskie w okresie kwiecień - maj 2022 r

W dniu 31.03.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta, na realizację zadania publicznego pn. „Wieczory lisztowskie w okresie kwiecień - maj 2022 r”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 8 kwietnia 2022 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kresy w polskiej literaturze”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4675/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Kresy w polskiej literaturze”.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Klasyka na Zamku”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4676/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia Fundacji Kompopolex realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Klasyka na Zamku”.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sylwestrowa Gala Operetkowa”

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 4678/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia  2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Operetka Wrocławska złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Sylwestrowa Gala Operetkowa” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie kolędowanie”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4677/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia  2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Operetka Wrocławska złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dolnośląskie kolędowanie” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 1 grudnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie  Liveform na realizację zadania publicznego pn. „W służbie historii – Wolontariusz/ka w obiekcie historycznym”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 10 grudnia 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sylwestrowa Gala Operetkowa”

W dniu 24 listopada 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Operetka Wrocławska na realizację zadania publicznego pn. „Sylwestrowa Gala Operetkowa”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 6 grudnia 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie kolędowanie”

W dniu 24 listopada 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Operetka Wrocławska na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie kolędowanie”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 6 grudnia 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Klasyka na Zamku”

W dniu 24 listopada 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Kompopolex na realizację zadania publicznego pn. „Klasyka na Zamku”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 3 grudnia 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kresy w polskiej literaturze”

W dniu 26 listopada 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu na realizację zadania publicznego pn. „Kresy w polskiej literaturze”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 3 grudnia 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Hawdalowy”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4570/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zlecenia Fundacja „PRO ARTE 2002” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Koncert Hawdalowy”.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajkowe wspomnienia literacko - muzyczne. Recital Iwony Loranc”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4571/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania twórczości i promocji aktywności "Voice of Art” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Mikołajkowe wspomnienia literacko - muzyczne. Recital Iwony Loranc” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Teledyski zespołu JACARAS”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4569/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia FUNDANGO POLSKA złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Teledyski zespołu JACARAS” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

 

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wspomnienie” – wieczór pamięci o nieżyjących artystach. Kora.”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4472/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Strzelińskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wspomnienie” – wieczór pamięci o nieżyjących artystach. Kora” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Hawdalowy”

W dniu 27 października 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „PRO ARTE 2002”, na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Hawdalowy”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 5 listopada 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 28 października 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania twórczości i promocji aktywności "Voice of Art” na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajkowe wspomnienia literacko - muzyczne. Recital Iwony Loranc”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 5 listopada 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Po Dolnym Śląsku – Śladami Fryderyka Chopina”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4440/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie PRO ARTE przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Po Dolnym Śląsku – Śladami Fryderyka Chopina” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Teledyski zespołu JACARAS”

W dniu 20 października 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie FUNDANGO POLSKA na realizację zadania publicznego pn. „Teledyski zespołu JACARAS”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 28 października 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Historia Jeleniej Góry w kilku ujęciach. Warsztaty fotograficzne”.

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4412/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania twórczości i promocji aktywności „Voice of Art” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Historia Jeleniej Góry w kilku ujęciach. Warsztaty fotograficzne” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 15 października 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na realizację zadania publicznego pn. „Wspomnienie” – wieczór pamięci o nieżyjących artystach. Kora.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 25 października 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Projekt muralu poświęcony pamięci Kobe Bryant`a”

W dniu 16 października 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie VIRIBUS UNITIS na realizację zadania publicznego pn. „Projekt muralu poświęcony pamięci Kobe Bryant`a”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 25 października 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 14 października 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pn. „Muzycy – Medykom. Dar wdzięczności za walkę z Covid-19”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 22 października 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Po Dolnym Śląsku – Śladami Fryderyka Chopina”

W dniu 4.10.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie PRO ARTE przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego pn. „Po Dolnym Śląsku – Śladami Fryderyka Chopina”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
do dnia 13 października 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 25-lecia Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4355/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zlecenia Fundacji PRO ARTE realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Jubileusz 25-lecia Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr 4356/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zlecenia Fundacji PAX ET BONUM realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Cykl koncertów „DOLNOŚLĄSKIE ZAKĄTKI MUZYCZNE, wydarzenie: dźwięk-światło obraz ”MUZYCZNE SPOTKANIA KULTUR (ETNO), spotkania międzyreligijne (spotkania mieszkańców Dolnego Śląska różnych wyznań i narodowości)”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 29 września 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania twórczości i promocji aktywności „Voice of Art” na realizację zadania publicznego pn. „Historia Jeleniej Góry w kilku ujęciach. Warsztaty fotograficzne”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 8 października 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 4296/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2021 r.     w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych "Europeum" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. "Mateusz Jehowita" spektakl teatralny we Wrocławiu. Od religijności do katastrofy. Duchowe wędrowanie.” Czytanie performatywne.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4296/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Towarzystwo Teatralne złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dofinansowanie III edycji festiwalu Found Sounds Festival Dźwięki Odnalezione”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty z szycia i zdobienia – stroje łemkowskie”.

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4295/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty z szycia i zdobienia – stroje łemkowskie i nie zlecono jego wykonania”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr 4294/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zlecenia Fundacji Konrada Tomaszewskiego na rzecz wspierania rozwoju Kultury i Nauki Genius Loci realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Wystawa inaugurująca ogłoszony przez ONZ światowy rok szkła pt. Współczesne Śląskie Szkło Artystyczne "
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 25-lecia Chóru Synagogi Pod Białym Bociane

W dniu 17.09.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację PRO ARTE na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 25-lecia Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
do dnia 24 września 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 16 września 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FUNDACJĘ PX ET BONUM na realizację zadania publicznego pn. „Cykl koncertów „DOLNOŚLĄSKIE ZAKĄTKI MUZYCZNE, wydarzenie: dźwięk-światło obraz” MUZYCZNE SPOTKANIA KULTUR (ETNO), spotkania międzyreligijne (spotkania mieszkańców Dolnego Śląska różnych wyznań i narodowości).
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 24 września 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4267/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Lubin i okolice” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. ”Opracowanie i publikacja książki pt. Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe. Historia – działalność” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr 4242/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zlecenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Świdnicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Jubileusz 20-lecia wpisania Kościoła Pokoju w Świdnicy na listę światowego dziedzictwa UNESCO”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 27.08.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych "Europeum"
na realizację zadania publicznego pn. „„Mateusz Jehowita" spektakl teatralny
we Wrocławiu. Od religijności do katastrofy. Duchowe wędrowanie.” Czytanie performatywne”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
do dnia 10 września 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty z szycia i zdobienia – stroje łemkowskie”.

W dniu 30.08.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”
na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty z szycia i zdobienia – stroje łemkowskie”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
do dnia 10 września 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 27.08.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Teatralne na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie III edycji festiwalu Found Sounds Festival Dźwięki Odnalezione”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 9 września 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do o zadania publicznego pn. „Wystawa inaugurująca ogłoszony przez ONZ światowy rok szkła pt. "Współczesne Śląskie Szkło Artystyczne””.

W dniu 26.08.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Konrada Tomaszewskiego na rzecz wspierania rozwoju Kultury i Nauki Genius Loci na realizację zadania publicznego pn. „Wystawa inaugurująca ogłoszony przez ONZ światowy rok szkła pt. "Współczesne Śląskie Szkło Artystyczne””.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: cezary.olejnik@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław
do dnia 7 września 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Cykl wystaw Wrocławskie Szkło Dzisiaj, promujących środowisko artystyczne, związane z wrocławską Katedrą Szkła”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4181/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zlecenia Związkowi Artystów Szkła realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Cykl wystaw Wrocławskie Szkło Dzisiaj, promujących środowisko artystyczne, związane z wrocławską Katedrą Szkła”.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bukowińskie spotkania”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4180/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zlecenia Fundacji Bukowińskiej „Bratnia Pomoc” w Lubaniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Bukowińskie spotkania”

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a zadania publicznego pn. „Opracowanie i publikacja książki pt. „Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe. Historia – działalność””

W dniu 17 sierpnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Lubin i okolice” na realizację zadania publicznego pn. „Opracowanie i publikacja książki pt. „Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe. Historia – działalność””.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: cezary.olejnik@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 31 sierpnia 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a zadania publicznego

W dniu 13 sierpnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Świdnicy
na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 20-lecia wpisania Kościoła Pokoju
w Świdnicy na listę światowego dziedzictwa UNESCO”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: cezary.olejnik@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 25 sierpnia 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 05.08.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Związek Artystów Szkła na realizację zadania publicznego pn. „Cykl wystaw Wrocławskie Szkło Dzisiaj, promujących środowisko artystyczne, związane z wrocławską Katedrą Szkła”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: cezary.olejnik@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 13 sierpnia 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bukowińskie spotkania”

W dniu 03.08.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Bukowińską „Bratnia Pomoc” w Lubaniu na realizację zadania publicznego pn. „Bukowińskie spotkania”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Kultury, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: cezary.olejnik@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 13 sierpnia 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 4099/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie FUNDANGO POLSKA złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Koncert mistrzów fingerstyle w ramach Summer Guitar Festival 2021i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury / Departament Marszałka

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 4098/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty INSTYTUTU GRZEGORZA PIRAMOWICZA złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Wystawa Polscy politycy pochodzenia ormiańskiego zasłużeni w budowaniu niepodległej Polskii nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury / Departament Marszałka

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Po drugiej stronie”.

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4097/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty FUNDACJI JUBILO złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Po drugiej stronie” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury / Departament Marszałka


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr 4096/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zlecenia Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Dolnośląski  realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości   5 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Pozyskanie miniatury sztandaru wojskowego dla 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w gablocie oraz miniatury prezydenckiej sztandaru”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury / Departament Marszałka

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr 4095/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zlecenia STOWARZYSZENIU DRUM BASSTION realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Organizacja festiwalu muzycznego „Drum Basstion Festival 2021” w Srebrnej Górze”.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury / Departament Marszałka

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Historia Gminy Mysłakowice widokówką pisana”

W dniu 12 lipca 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Senior na realizację zadania publicznego pn. „Historia Gminy Mysłakowice widokówką pisana”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 lipca 2021 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „41 Łemkowska Warta na Obczyźnie”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 3991/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Łemków złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „41 Łemkowska Warta na Obczyźnie” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury / Departament Marszałka