rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 5784/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.


WYNIK KONKURSU -  Załącznik do Uchwały Nr 5784/V/18

Protokół  z posiedzenia Komisji Konkursowej

Wykaz  ofert

 

Informacja dla Beneficjentów:

Warunkiem przystąpienia do umowy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury jest dostarczenie w wersji  tradycyjnej,  zaktualizowanych  i podpisanych załączników (harmonogram, kalkulacja kosztów, oświadczenie)  w 2 egzemplarzach w na adres:

Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3
53-238 Wrocław

oraz w wersji edytowalnej na adres: urszula.zolynska@dolnyslask.pl

według  następujących wzorów:

harmonogram - załącznik nr 2

kalkulacja kosztów - załącznik nr 3

oświadczenie   - załącznik nr 4


 Informacje dotyczące używania znaków graficznych:

Beneficjent zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z adresem internetowym www.umwd.dolnyslask.pl Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy.

W celu uzyskania akceptacji użycia znaku graficznego Województwa Dolnośląskiego Beneficjent zobowiązany jest przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl.