rozmiar czcionki: A | A | A

Województwo Dolnośląskie realizuje projekt ”Waloryzacja parku w ramach zadania pn.: Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu”.

Wartość projektu wynosi: 1 662 520,34  zł.

Projekt jest finansowany z budżetu:  Województwa Dolnośląskiego w kwocie: 1 399 446,48 zł

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie: 243 735,86zł.

Zadanie powierzono do realizacji Wydziałowi Inwestycji.

Waloryzacja parku wykonywana jest na podstawie projektu uzgodnionego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków,  Wydziałem  Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał dotację w wysokości  243 735,86zł na prace związane z wycinką sanitarną drzew i krzewów , nasadzeniami nowych drzew i krzewów  wraz z pielęgnacja oraz budową ścieżki edukacyjnej z tablicami informacyjnymi.

www.wfosigw.wroclaw.pl


***

Został zakończony IV etap realizacji projektu w ramach ,którego wykonano:
- Nasadzenia drzew i krzewów na terenie parku przy ul Dworskiej,
- Objęto pielęgnacja drzewa i krzewy na terenie parku i na terenach miejskich,
- Wykonano renowacje trawników na terenie parku.***

Zakończono prace związane z wykonaniem ukształtowania terenu - nasypy, przygotowano grunt pod trawniki.
Wykonano:
- małą architekturę (ławki, kosze),
- tablice edukacyjne,
- ścieżki, drogi, chodniki, plac

***

W II kwartale 2012 roku w ramach  prowadzonej inwestycji związanej z  Waloryzacją Parku na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących wykonano nasadzenia na obszarach  miejskich przy ul. Szczecińskiej w ilości 100szt. Lipy drobnolistnej i przy ul. Koziej w ilości 15 szt. Lipy drobnolistnej oraz  Klonu pospolitego w ilości: 133szt.

Trwają prace  przy  budowie ścieżek edukacyjnych w  waloryzowanym  Parku.


                 


                 


„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”